Первый шаг правительства против рейдерства


Держкомпідприємництва: Прийняття Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств» -   лише перший крок в комплексі заходів, що Уряд планує здійснити для захисту прав власності.
Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств».  Цей   документ був розроблений за активною участю Держкомпідприємництва і є лише першим кроком в комплексі заходів, що Уряд планує здійснити для захисту прав власності.  Державний Комітет, аналізуючи ситуацію, що склалась,  вважає, що на сьогодні проблема рейдерства   створює реальну загрозу національним і економічним інтересам нашої держави.  Виходячи з цього факту,    Держкомпідприємництва започаткував формування  цілісної системи протидії поглинанню та захопленню власності. Зокрема, фахівці Комітету  підготували ще три законопроекти, які схвалив Уряд, і направив їх до парламенту: № 5146 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення у відповідність з вимогами Закону України «Про державну реєстрацію осіб та фізичних осіб – підприємців»), № 5147 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження системи електронної державної реєстрації суб’єктів господарювання), № 5148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців відомостей про акредитованих іноземних юридичних осіб).
Основною метою законопроекту № 3011 є недопущення використання схем і методів протиправного поглинання та захоплення підприємств шляхом    врегулювання всіх важливих аспектів протидії - питань діяльності фондового ринку та корпоративних відносин, принципів державного регулювання у цих сферах. На законодавчому рівні вирішуються    основні проблемні питання, що виникають при   реєстрації суб’єктів господарювання.
Зокрема, Законом передбачається, що  розгляд справи про суперечки щодо обліку прав на цінні папери  здійснюється господарським судом за місцезнаходженням емітента.  Забороняється об'єднання в одне провадження кількох вимог, які потрібно розглядати в порядку різного судочинства.  Обов’язковою стає вимога спрямування копії  судового рішення про заборону відповідачу вчиняти певні дії, що потребує відповідних дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб,   цим органам та/або особам. 
Якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (ЄДР), не пов'язана зі змінами, які вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР. У разі  зміни  відомостей про  юридичну  особу,  які  містяться  в ЄДР,  пов'язані  зі  зміною керівника,  осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи,  осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально завірену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або завірену в установленому порядку копію розпорядчого документа про їх призначення.
    У разі втрати оригіналів установчих документів засновники (учасники) юридичної особи або уповноважений ними орган чи особа подає державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заяву про втрату оригіналів установчих документів встановленого зразка. якщо заява про втрату оригіналів установчих документів подається особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право здійснювати юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.
Державний реєстратор згідно новому закону має право залишити без розгляду заяву про втрату оригіналів установчих документів, якщо  заяву оформлено з порушенням вимог, або за умови отримання  рішення суду про заборону проведення реєстраційних дій.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: