Госкомпредпринимательства настаивает на прозрачности разрешений на размещение внешней рекламы


Держкомпідприємництвом ініційовані зміни, що  встановлюють чіткі межі для місцевої влади  при прийнятті   рішень щодо видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Проект Закону України «Про внесення доповнень до Закону України «Про рекламу» ініційований  Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва  і схвалений на урядовому засіданні 9 вересня, спрямовано  на    встановлення чітких, прозорих меж, в яких зобов’язані діяти виконавчі органи сільських, селищних, міських рад при видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
На сьогодні  законом, який визначає засади рекламної діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами, є Закон  України  від 03.07.96 № 270 «Про рекламу». Стаття 16 зазначеного Закону встановлює, що розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах здійснюється на підставі дозволів, які надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а також передбачає, що стягнення плати за видачу дозволів забороняється. Водночас, положення Закону  не містять вказівки на термін, протягом якого повинне прийматися рішення про видачу чи відмову у видачі дозволу, підстави для відмови й анулювання дозволу. У регіонах України в зв’язку із вказаною невизначеністю у законодавстві, виникають проблеми: виконавчі органи сільських, селищних, міських рад надають дозволи протягом тривалого часу, відмовляють в наданні дозволів та анулюють їх із незрозумілих для заявників підстав.
Держкомпідприємництво законопроектом пропонує доповнити статтю 16 положеннями, які встановлюють часовий відрізок, протягом якого повинне прийматися рішення про видачу дозволу, а також підстави відмови в наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами й скасування виданого дозволу.  
 Внаслідок реалізації ініційованих змін   будуть вирішені численні конфліктні ситуації, що виникають між підприємцями та    виконавчими органами сільських, селищних, міських рад при прийнятті останніми рішення щодо видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Прес-служба  Держкомпідприємництва
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: